VOORBEELD VERKOOP CONTRACT

 

 

Koopovereenkomst

 

Naam Verkoper: ___________________________________________________________

 

Adres: ___________________________________________________________

 

Postcode, plaats: ___________________________________________________________

 

Telefoonnummer: _________________

 

Email adres: ________________________________

 

 

Naam Koper      : ___________________________________________________________


Adres               : ___________________________________________________________


Postcode, plaats: ___________________________________________________________


Telefoonnummer  : _________________ Email adres: ________________________________ 

Naam v.d. Hond  : ___________________________________________________________


Geslacht            : Reu / Teef


Geboorte datum: ___________________________________________________________

 

NHSB NR: __________________________Chipnummer:_________

 

 

 

Naam vaderhond: ____________________________________________________________

NHSB NR: _____________________________Chipnummer: ___________________

 

Naam moederhond :__________________________________________________________

NHSB NR: ____________________________Chipnummer: ____________________

 

De koper en verkoper hebben geconstateerd dat de hond, op het moment van ondertekening van deze koopovereenkomst, geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft, anders dan de eventueel hierna genoemde _____________________________________________________

 

De hond wordt aangekocht als huisdier. Bij eventueel in de toekomst blijkende ongeschiktheid als tentoonstellingshond- en/of fokdier kan derhalve geen verhaal worden gehaald. Het niet indalen van testikels, traanstrepen of een niet compleet boven- of onder voorbijtend gebit maken de hond niet ongeschikt als huisdier.

  1. De verkoper is verplicht de hond met bijbehorende papieren zoals inentingsbewijs met gezondheidsverklaring en stamboom indien reeds aanwezig, bij aflevering aan de koper over te dragen. Indien de stamboom nog niet door de Raad van Beheer is afgegeven verplicht de verkoper zich de stamboom binnen twee weken na ontvangst hiervan, deze per post te bezorgen of om met de koper een afspraak te maken om deze stamboom persoonlijk te overhandigen.

  2. Indien de hond binnen 6 maanden na verkoopsdatum een bepaald erfelijk / aangeboren afwijking blijkt te hebben, waardoor de gezondheid en welzijn van de hond wordt bedreigd, heeft de koper recht op schadevergoeding. De aanwezigheid van een gebrek dient te worden vastgesteld door een door de verkoper aan te wijzen dierenarts. De hoogte van de schadevergoeding wordt afhankelijk van de ernst van het gebrek door beide partijen naar redelijkheid en billijkheid bepaald.

  3. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen ten gevolge van een ongeval of nalatigheid van de koper.

  4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud op gemaakt te: ________________________________

 

Datum: ______________

 

 

Handtekening

Verkoper: 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

Handtekening

Koper: