Over het bestuur,
 
 
 

Het bestuur van de Maltezer vereniging Nederland bestaat uit 5 of 7 personen. Deze personen worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering waarbij elk betaald lid zijn/haar stem op uit mag brengen. Bij minimaal 10 handtekeningen van betaalde leden wordt de persoon als aankomend lid voorgesteld. De overige leden kunnen dan nog eventueel bezwaar maken. De duur van het bestuur is minimaal 1 jaar en er zit geen maximum aan verbonden. Bij het neerleggen van de functie zal tijdig aangegeven moeten worden dat het bestuurslid zijn/haar taak wil neerleggen zodat er voor een vervanger gezocht kan worden. Na het kiezen van de bestuursleden zal in de eerst volgende bestuursvergadering de functies verdeeld worden. Hierbij zijn de functies van het dagelijks bestuur verplicht. Dit zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle andere functies mogen naar eigen behoren ingevuld worden. Een aantal functies binnen de vereniging zijn wel wenselijk maar hebben geen bestuurlijke aard en behoren dan ook niet tot het bestuur. Deze vrijwilligers worden aangestuurd door iemand van het bestuur zodat de functie goed vervuld kan worden. Er zijn op dit moment 4 tal functies die hieronder vallen. Dit zijn de pupinformatie medewerk(st)er, de webmaster, clubblad medewerk(st)er en een kascommissie. Het is mogelijk om in het loopjaar nog een extra commissie in het leven te roepen indien er voor een bepaald onderwerk extra werk uitgevoerd moet worden. Het bestuur zal hierbij het initiatief nemen en deze commissie samen stellen. Dit hoeven niet (perse) alleen maar bestuursleden te zijn maar mogen ook aangevuld worden met leden. Indien er vragen of expertises van bepaalde bestuursleden nodig zijn verzorgt de website een aparte pagina waarbij de desbetreffende persoon aangeschreven kan worden middels een standaard Email formulier of U kunt direct de persoon contacteren via de persoonlijke informatie die op de website vermeldt staat. Het kan zijn dat de bestuursleden niet direct Uw vraag kunnen beantwoorden daar zij priv√© ook normaal een betaalde baan kunnen hebben. Zij zullen echter altijd contact met U opnemen zodra zij zijn ingelicht over Uw vraag.

 

 

 

Het bestuur