Naar aanleiding van vragen uit de sector over de identificatie en vaccinatie van rashondenpups en het afgeven van het nieuwe dierenpaspoort heeft de Raad van Beheer het volgende advies opgesteld.
De Raad van Beheer verzoekt haar leden om dit advies over te brengen aan haar fokkers en overige belanghebbenden.

 

-----------------
Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

 

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.

De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren. 
De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen.  Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen. Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.

Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

 

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

 

1.       De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte 

          afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:

  •     Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;
  •     Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;
  •     Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer 

          niet verzetten om een optimale  routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.

2.       Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie 

          bij de dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de 

          Raad van Beheer.

3.       Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de 

          overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen 

          aangeeft. De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog

          niet gechipt zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er 

         nadat de dieren gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de 

         administratieve afhandeling en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

4.       Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist, is er nog de mogelijkheid dat de 

          dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.