DNA

 
 
Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNAafstammingsbewijs.
Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Het DNA wordt ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers. Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden. 
 
De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na
1 juni 2014 de verplichting geldt.
 
Mogelijke situaties bij fokker Bij veel fokkers roept de verplichte DNA-afname vragen op. Om de procedure voor u als fokker te verduidelijken, treft u in deze folder een overzicht aan van de meest voorkomende situaties voor u als fokker van rashonden. Per situatie wordt de te volgen procedure beschreven.
 
De volgende situaties kunnen voorkomen.
Ik ben fokker en ik heb:
1.    een teef zonder DNA-profiel en een Nederlandse dekreu zonder DNA-profiel;
2.    een teef zonder DNA-profiel en een Nederlandse dekreu met DNA-profiel;
3.    een teef met DNA-profiel en een Nederlandse dekreu zonder DNA-profiel;
4.    een teef met DNA-profiel en een Nederlandse dekreu met DNA-profiel;
5.    een teef met DNA-profiel en een buitenlandse dekreu zonder DNA-profiel;
6.    Ik maak gebruik van kunstmatige inseminatie (KI);
7.    een van de ouderdieren, de teef of dekreu, overlijdt zonder DNA-profiel. Te volgen procedure 
       per situatie Situatie 1. Een teef zonder DNA-profiel en een Nederlandse dekreu zonder DNA-
       profiel
    • De fokker vult de dekaangifte in.
    • De fokker stuurt de dekaangifte per post naar de Raad van Beheer.
    • De dekaangifte wordt ingevoerd op het bureau van de Raad van Beheer.
    • De fokker krijgt een bevestiging van de dekaangifte waarin wordt vermeld dat het DNA-profiel 
       van reu én teef niet aanwezig is. Daarbij stuurt de Raad van Beheer een standaardbrief mee 
       met uitleg voor de fokker.
 
    • Er zijn vervolgens 2 opties:
       Optie 1. De reu en teef zijn beiden bij de nestcontrole aanwezig. De chipper van de Raad van 
       Beheer neemt DNA af van beide ouderdieren en van het nest pups bij de standaard 
       nestcontrole. Voordeel voor de fokker is dat er geen extra voorrijkosten gelden. De stamboom en 
        het registratiebewijs van beide ouderhonden moeten aanwezig zijn bij de nestcontrole en DNA-
        afname.
 
       Hoe gaat het dan:
    • De fokker geeft op het geboorteformulier aan dat de reu aanwezig is bij de nestcontrole.
    • Het DNA van de teef wordt automatisch afgenomen bij de nestcontrole. Hiervoor is geen
       extra actie van de fokker vereist.
    • De kosten van DNA-afname van de reu en teef worden berekend aan de fokker op de 
       factuur van het nest.
    • De chipper neemt het DNA af en stuurt het op.
    • Als na controle alles in orde is, worden de stambomen en de DNA-certificaten gemaakt en 
       naar de fokker gestuurd.
 
       Optie 2. De reu is niet aanwezig bij de nestcontrole.
       De fokker is altijd verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar zijn van het DNA-profiel van de 
       dekreu. Als de reu niet aanwezig is bij de nestcontrole dient de dekreu-eigenaar zelf een 
       DNA-profiel aan te vragen. Het DNA-profiel dient voor de geboorteaangifte van de pups
       bij de Raad van Beheer te zijn.
 
       De dekreu-eigenaar kan dit regelen via:
       a. Raad van Beheer • Deze kan worden aangevraagd via de website Raad van Beheer (pagina ‘
       aanvragen DNA-profiel’).
    • Kosten: DNA-profiel € 28,50 + voorrijkosten € 35,00 = € 63,50 incl. BTW.
    • De chipper maakt een afspraak voor DNA-afname.
    • De chipper neemt het DNA af en stuurt het op naar het laboratorium.
    • De dekreu-eigenaar krijgt een ISAG2006 DNA-profiel thuis gestuurd.
    • Het DNA-profiel wordt automatisch geregistreerd bij de Raad van Beheer.
       Let op dat u tijdig het DNA-profiel aanvraagt. Na de aanvraag moet de factuur betaald worden 
       en zal na ontvangst van de betaling een afspraak gemaakt worden door de chipper. b. Dierenarts
    • De dierenarts moet de identiteit van de dekreu controleren.
    • De dierenarts neemt het DNA af en moet het DNA in een verzegelde envelop naar een 
       geaccrediteerd laboratorium (ISO17025) sturen. De lijst met laboratoria is terug te vinden
       op website van de Raad van Beheer.
    • Het DNA-profiel dient te voldoen aan ISAG2006 normen.
    • Let op de levertijd: De fokker dient een kopie van het DNAcertificaat mee te sturen met de
       dekaangifte of uiterlijk met de geboorteaangifte.
 
       Situatie 2. Een teef zonder DNA-profiel en een Nederlandse dekreu met DNA-profiel
    • De fokker vult de dekaangifte in.
    • De fokker stuurt de dekaangifte per post naar de Raad van Beheer én stuurt een kopie
       van het DNA-profiel van de dekreu mee.
    • Het DNA-profiel van de dekreu wordt gecontroleerd.
    • De dekaangifte wordt ingevoerd op het bureau van de Raad van Beheer.
    • De fokker krijgt een bevestiging van de dekaangifte waarin wordt vermeld dat het DNA-
       profiel van de teef niet aanwezig is.
    • Indien het DNA-profiel van de dekreu in orde is, hoeft de fokker geen verdere acties te
       ondernemen. Indien het DNA-profiel niet in orde is, wordt dit gemeld aan de fokker. De fokker 
       is dan verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen van een geldig DNA-profiel van 
       de dekreu. Voor de opties hiervoor zie onder situatie 1.
    • Het DNA van de teef wordt automatisch afgenomen bij de nestcontrole. Hiervoor is geen extra 
       actie van de fokker vereist.
    • De kosten van DNA-afname van de teef worden berekend aan de fokker op de factuur van het 
       nest.
    • De chipper neemt het DNA af en stuurt het op.
    • Als na controle alles in orde is, worden de stambomen en de DNA-certificaten gemaakt en naar
       de fokker gestuurd.Situatie 3. Een teef met DNA-profiel en een Nederlandse dekreu zonder 
       DNA-profiel
    • De fokker vult de dekaangifte in.
    • De fokker stuurt de dekaangifte per post naar de Raad van Beheer én stuurt een kopie van het
       DNA-profiel van de teef mee.
    • Het DNA-profiel van de teef wordt gecontroleerd.
    • De dekaangifte wordt ingevoerd op het bureau van de Raad van Beheer.
    • De fokker krijgt een bevestiging van de dekaangifte waarin wordt vermeld dat het DNA-profiel
       van de dekreu niet aanwezig is.
    • Indien bij controle door de Raad van Beheer blijkt dat het DNAprofiel van de teef niet in orde 
       is, hoeft de fokker geen verdere acties te ondernemen. Het DNA van de teef wordt automatisch 
       afgenomen bij de nestcontrole. De kosten van de DNA-afname van de teef worden dan 
       berekend aan de fokker op de factuur van het nest.
    • Er zijn vervolgens 2 opties voor de reu:
 
       Optie 1. De reu is bij de nestcontrole aanwezig.
       De chipper van de Raad van Beheer neemt DNA af van de dekreu en van het nest pups bij 
       de standaard nestcontrole. Voordeel voor de fokker is dat er geen extra voorrijkosten 
       gelden. De stamboom en het registratiebewijs van beide ouderhonden moeten aanwezig zijn
       bij de nestcontrole en DNA-afname.
 
       Hoe gaat het dan:
    • De fokker geeft aan dat de reu aanwezig is bij de nestcontrole op het geboorteformulier.
    • De kosten van DNA-afname van de reu wordt berekend aan de fokker op de factuur van het 
       nest.
    • De chipper neemt het DNA af en stuurt het op.
    • Als na controle alles in orde is worden stambomen en DNA-certificaten gemaakt en naar de 
       fokker gestuurd.
 
       Optie 2. Reu is niet aanwezig bij de nestcontrole.
       De fokker is altijd verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar zijn van het DNA-profiel van de 
       dekreu. 
       De dekreu-eigenaar dient zelf een DNA-profiel aan te vragen / te regelen.
       Het DNA-profiel dient voor de geboorteaangifte van de pups bij de Raad van Beheer te zijn.
       De dekreu-eigenaar kan dit regelen via:
       a. Raad van Beheer
    • Website Raad van Beheer, pagina ‘aanvragen DNA-profiel’
    • Kosten: DNA-profiel € 28,50 + voorrijkosten € 35,00 = € 63,50 incl. BTW.
    • De chipper maakt een afspraak voor DNA-afname
    • De chipper neemt het DNA af en stuurt het op naar het laboratorium.
    • De dekreu-eigenaar krijgt een DNA ISAG2006-profiel thuis gestuurd.
    • Het DNA-profiel wordt automatisch geregistreerd bij de Raad van Beheer.
 
       Let op tijdige aanvraag: na aanvraag moet de factuur betaald worden en een afspraak gemaakt 
       worden door de chipper.b. Dierenarts
    • De dierenarts moet de identiteit van de dekreu controleren.
    • De dierenarts neemt DNA af en moet het DNA in een verzegelde envelop naar een 
       geaccrediteerd laboratorium (ISO17025) sturen. 
       De lijst met laboratoria is terug te vinden op website van de Raad van Beheer.
    • Het DNA-profiel dient te voldoen aan ISAG2006-normen.
    • Let op levertijd: De fokker dient kopie DNA-certificaat mee te sturen met de dekaangifte 
       of uiterlijk met de geboorteaangifte.
 
       Situatie 4. Een teef met DNA-profiel en een Nederlandse dekreu met DNA-profiel
    • De fokker vult de dekaangifte in.
    • De fokker stuurt de dekaangifte per post naar de Raad van Beheer én stuurt een kopie 
       van het DNA-profiel van de teef én van de dekreu mee.
    • Het DNA-profiel van de teef en van de dekreu wordt gecontroleerd.
    • De dekaangifte wordt ingevoerd op het bureau van de Raad van Beheer.
    • De fokker krijgt een bevestiging van de dekaangifte.
       Indien één of beide DNA-profielen niet in orde zijn wordt dit vermeld bij de bevestiging van 
       de dekaangifte.
    • Afhankelijk of het DNA-profiel van de teef of de dekreu niet in orde is, gelden bovenstaande 
       mogelijke opties voor het alsnog aanvragen hiervan.
    • Als de DNA-profielen van de ouderdieren in orde zijn, neemt de chipper het DNA af van de
       pups en stuurt het op.
    • Als na controle alles in orde is, worden stambomen en DNAcertificaten gemaakt en naar de 
       fokker gestuurd.
 
    Situatie 5. Een teef met DNA-profiel en een buitenlandse dekreu zonder DNA-profiel
    • De fokker vult de dekaangifte in.
    • De fokker stuurt de dekaangifte per post naar de Raad van Beheer én stuurt een kopie van
       het DNA-profiel van de teef mee.
    • Het DNA-profiel van de teef wordt gecontroleerd.
    • De dekaangifte wordt ingevoerd op het bureau van de Raad van Beheer.
    • De fokker krijgt een bevestiging van de dekaangifte waarin wordt vermeld dat het DNA-profiel
       van de dekreu niet aanwezig is. Daarbij stuurt de Raad van Beheer een standaardbrief mee met
       uitleg voor de fokker.
    • Indien het DNA-profiel van de teef niet in orde is hoeft de fokker geen verdere acties te 
       ondernemen. Het DNA van de teef wordt dan automatisch afgenomen bij de nestcontrole. 
       Hiervoor is geen extra actie van de fokker vereist. De kosten van DNA-afname van de teef 
       worden dan berekend aan de fokker op de factuur van het nest.
    • Er zijn vervolgens 2 opties voor de reu:
 
       Optie 1. Reu is bij de nestcontrole aanwezig.
       De chipper van de Raad van Beheer neemt DNA af van de dekreu en van het nest pups bij de 
       standaard nestcontrole.Voordeel voor de fokker is dat er geen extra voorrijkosten gelden.
       Stamboom en registratiebewijs van beide ouderhonden moeten aanwezig zijn bij de 
       nestcontrole en DNA afname.
 
       Hoe gaat het dan:
    • De fokker geeft aan dat de reu aanwezig is bij de nestcontrole op het geboorteformulier.
    • De kosten van de DNA-afname van de reu worden berekend aan de fokker op de factuur van 
       het nest.
    • De chipper neemt het DNA af en stuurt het op.
    • Als na controle alles in orde is, worden de stambomen en de DNA-certificaten gemaakt en 
       naar de fokker gestuurd.
 
       Optie 2. De reu is niet aanwezig bij de nestcontrole.
       De fokker is altijd verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar zijn van het DNA-profiel van 
       de dekreu. De dekreu-eigenaar dient zelf een DNA-profiel aan te vragen. Het DNA-profiel 
       dient voor de geboorteaangifte van de pups bij de Raad van Beheer te zijn.
       De dekreu-eigenaar kan dit regelen via:
       a. Raad van Beheer / Van Haeringen Group (Certagen GmbH)
    • Kosten € 42,35 incl. BTW.
    • De fokker of dekreu-eigenaar vraagt via de website van de Raad van Beheer een DNA-pakket 
       aan met daarin swabs en de benodigde administratie.
    • De dekreu-eigenaar of fokker gaat met de dekreu en de swabs naar een praktiserend 
       dierenarts.
    • De dierenarts moet de identiteit van de dekreu controleren en hiervoor tekenen. 
    • De dierenarts neemt het DNA af en het DNA wordt in de verzegelde envelop naar Van 
       Haeringen        Group (Certagen GmbH) gestuurd.
    • Bij de dekaangifte of uiterlijk geboorteaangifte stuurt de fokker het DNA-profiel van de dekreu 
       mee.
    • Indien het niet mogelijk is de identiteit van buitenlandse dekreu te laten controleren door een 
       dierenarts kunt u dit aangeven op de website bij de aanvraag van het DNA-pakket.
       Let op: houdt rekening met de levertijd van het DNA-profiel!
       b. Dierenarts
    • De dierenarts moet de identiteit van de dekreu controleren.
    • De dierenarts neemt het DNA af en moet het DNA in een verzegelde envelop naar een 
       geaccrediteerd laboratorium (ISO17025) sturen. De lijst met laboratoria is terug te vinden op
       website van de Raad van Beheer.
    • Het DNA-profiel dient te voldoen aan ISAG2006-normen.
    • Let op de levertijd: De fokker dient het kopie DNA-certificaat mee te sturen met de 
       dekaangifte of uiterlijk met de geboorteaangifte. 
 
       Situatie 6. Kunstmatige inseminatie (KI)
    • Bij gebruik van een levende reu gelden de bovenstaande opties.
    • Bij gebruik van een overleden reu gelden andere regels. Het sperma mag alleen gebruikt 
       worden indien de identiteit van de hond is gecontroleerd en vastgelegd bij de afname 
       van het sperma. • Tevens moet er voldoende sperma beschikbaar zijn om een DNA-
       profiel vast te stellen.
    • Het sperma kan ingestuurd worden naar een geaccrediteerd laboratorium (ISO17025).
    • Het DNA-profiel dient te voldoen aan ISAG2006-normen.
 
       Situatie 7. Overleden ouderdier(en) zonder DNA-profiel
    • Bij het overlijden van de teef of de dekreu zonder dat er een DNA-profiel is, dient er 
       door een dierenarts DNA afgenomen te worden van het overleden ouderdier.
    • Tevens is een dierenartsverklaring nodig met daarop het chipnummer van het overleden dier; 
       de dierenarts dient de identiteit van het ouderdier gecontroleerd te hebben.
    • Het DNA kan opgestuurd worden naar een geaccrediteerd laboratorium (ISO17025) en er 
       moet een ISAG2006-profiel geleverd worden.
 
 
 
Overzicht veel gestelde vragen DNA-controle
De meest voorkomende procedures hebben wij in deze folder vermeld. 
Uiteraard kunnen er uitzonderingen voorkomen.
Aan de vermelde prijzen en procedures kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor een overzicht van alle actuele en de meeste gestelde vragen
en de antwoorden hierop kunt u terecht op:
www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole