Lunch

 
 

Met dit formulier kunt U zich aanmelden om aan de gezamenlijke lunch deel te nemen.

U kunt inschrijven tot en met 15 april 2018

 

Het bestuur

 

 

aanmelden voor de lunch

 

Wij verzoeken U bovenstaand bedrag over te maken op rekening NL61INGB0000352002 t.n.v. Maltezer Vereniging Nederland

o.v.v. Clubmatch/Ghd 6 mei 2018