Lunch

 
 

Met dit formulier kunt U zich aanmelden om aan de gezamenlijke lunch deel te nemen.

voor de MVN gezelligheidsdag / Clubmatch

op 19 april 2020

 

Vol is Vol

Sluiting 14 april 2020

 

Het bestuur

 

 

aanmelden voor de lunch

 

Wij verzoeken U bovenstaand bedrag over te maken op rekening NL61INGB0000352002 t.n.v. Maltezer Vereniging Nederland

o.v.v. Clubmatch/Ghd 19 april 2020