Artikel

 

Garantie op een huisdier? 

 

 

 

Als je een huisdier aanschaft, ga je ervan uit dat het beestje gezond is. Maar wat als je hond een maand nadat je hem gekocht hebt, overlijdt? Dit overkwam Christel Parry. Ze kocht voor 250 euro een labrador van een fokker. Binnen een maand begon het beestje bloed te poepen, waarop Christel met ‘m naar de dierenarts ging. Deze vertelde haar dat de hond aan een darmziekte leed en dat hij niets meer voor het beestje kon doen. De pup overleed een paar dagen later. Op een elektronisch artikel heb je garantie als het niet naar behoren werkt, maar hoe zit het met de garantie op aangeschafte (huis)dieren? 

Feit: Je kunt terug gaan naar de verkoper. Het nieuwe consumentenrecht bepaalt namelijk dat als een dier binnen een termijn van 6 maanden ziek wordt, het aan verkoper is om te bewijzen dat het beest bij aflevering gezond was. Als het dier echter ziek wordt na de termijn van 6 maanden na aankoop, moet de koper bewijzen dat het beest al ziek was bij levering. Een verklaring van bijvoorbeeld de dierenarts kan dan als bewijs dienen. 

De hond van Christel overleed binnen een maand na de aankoop. Bovendien stelde de dierenarts vast dat het dier al ziek was voordat Christel het had gekocht. Christel nam dan ook contact op met de fokker. Deze weigert echter tot nu toe alle medewerking, waardoor Christel zich genoodzaakt ziet binnenkort naar de rechter te stappen om zo haar geld terug te krijgen.

 

Voor welk gebrek bij het dier is een verkoper aansprakelijk?

De verkoper is alleen dan aansprakelijk indien het gebrek al op het moment van de verkoop en levering aanwezig was. Het door de koper geconstateerde gebrek dient daarom te worden geantedateerd. Het is verstandig om dan ook bij de dierenarts van verzekerde dan wel bij een onafhankelijk expert navraag te doen omtrent de aard van het gebrek. Een belangrijke expert op dit gebied is de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

Gebreken:

1.  Ziekten Indien de ziekte pas na de levering van het dier tot uiting komt, dient te worden nagegaan wat de incubatietijd is van de ziekte. De incubatietijd is de tijd tussen het tijdstip waarop het dier is geïnfecteerd en het tijdstip waarop de ziekte zich daadwerkelijk openbaart. Aan de hand van de incubatietijd kan worden vastgesteld of het dier al ten tijde van de verkoop en levering was geïnfecteerd en daarom ten tijde van de verkoop en levering al gebrekkig was.

2.   Erfelijke gebreken / aangeboren gebreken Indien er sprake is van een erfelijk gebrek, betekent dit dat (de aanleg voor) het gebrek in de genen van het dier ligt opgeslagen. In dat geval staat het vast dat het dier al ten tijde van de verkoop en levering gebrekkig was. Veel voorkomende erfelijke gebreken zijn bijvoorbeeld heupdysplasie (HD) en elleboogdysplasie (ED) bij honden en Osteochondrose Dissecans (OCD) bij paarden. Van een aangeboren afwijking is sprake als het dier wel met het gebrek is geboren, maar het gebrek niet in de genen van het dier ligt opgeslagen (erfelijk is bepaald). Ook bij dergelijke gebreken staat vast dat het dier ten tijde van de verkoop en levering al gebrekkig was.

3.  Gedragsproblemen. Indien er sprake is van een gedragsprobleem van een dier, zal het over het algemeen lastig zijn om aan te tonen dat het gebrek al aanwezig was op het moment van verkoop en levering van het dier. Uit navraag bij deskundigen blijkt dat de meeste gedragsproblemen van het ene op het andere moment kunnen ontstaan. Vaak ontstaan gedragsproblemen ook als gevolg van een verandering van omstandigheden (zoals verandering van omgeving, verandering van eigenaar van het dier etc.). Juist bij de verkoop van een dier veranderen de omstandigheden van het dier, zodat dit een extra complicatie vormt bij het leveren van het bewijs dat het dier al ten tijde van de verkoop en levering gebrekkig was. Indien er sprake is van een gedragsprobleem is het dus zaak om de verkoper zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Hoe korter de tijd tussen de levering en het ontstaan van het gedragsprobleem, hoe meer aannemelijk het is dat het gedragsprobleem al op het moment van de levering bestond.

 

 

Artikel: Bron: Naar aanleiding TV uitzending 10-11-04 RTL4